skip to main content
SwedishNorwegianFinnishDanish

Univarprodukter

Chain SawVi har även ett sortiment med egenproducerade produkter. I detta sortiment finner du bland annat specialprodukter så som sågkedjeolja och kylarvätskor. För mer information om dessa kontakta din Univar-säljrepresentant.

Här finner du produkt- och säkerhetsdatablad på våra produkter.

  • Univar Calibration Fluid 1487
  • Univar CarCoolant 774C
  • Univar CarCoolant 774F
  • Univar CarCoolant BS 6580
  • Univar Chain Lubricant (Aerosol)
  • Univar Chain Saw Oil 46
  • Univar Chain Saw Oil 100
  • Univar Cleaner B365
  • Univar Gear Oil HD 1000
  • Univar Grease HLS 00
  • Univar Grease LSpeed Coup 00
  • Univar Grease LTS 1
  • Univar Grease LTS 13900
  • Univar Grease LXS 2
  • Univar Grease U5 V220 2
  • Univar Grease XTS 0 13922
  • Univar Mould Oil 5
  • Univar Paper Machine Oil 150
  • Univar Paper Machine Oil 220
  • Univar Calibration Fluid 1487
  • Univar Carcoolants BS6580
  • Univar Carcoolant 774C
  • Univar Carcoolant 774F
  • Univar Chain Fluid SM 32
  • Univar Chain Fluid SM 68
  • Univar Chain Fluid SM 32 Bio
  • Univar Chain Fluid SM 68 Bio
  • Univar Chain Saw Oil 46
  • Univar Chain Saw Oil 100
  • Univar Chain Spray
  • Univar Cleaner B365
  • Univar Engine Oil LL 5W-30
  • Univar Grease HLS 00
  • Univar Grease LSpeed Coup 00
  • Univar Grease LTS 1
  • Univar Grease LXS 2
  • Univar Grease Steel Roll 1
  • Univar Grease U5 V220 2
  • Univar Grease XTS 0
  • Univar Glattol 4103-982
  • Univar Hydraulic Oil V3 32
  • Univar Lawn Mower Oil 30
  • Univar Mould Oil 5
  • Univar Mould Oil 10
  • Univar Saw Mill Oil Bio
  • Univar Paper Machine Oil 150
  • Univar Paper Machine Oil 220
  • Univar Synthetic Gear Oil 75W-90