skip to main content
SwedishNorwegianFinnishDanish

Gruvdrift

Smältning_nyAnvänder ni rätt slags smörjmedel för tunga driftförhållanden? Shell är väl medvetna om hur svårt det kan vara att maximera maskinernas tillgänglighet och hålla nere produktions- och underhållskostnaderna under tunga förhållanden.

Genom Shells långa historia av att arbeta med gruvindustrin har de utvecklat ett brett sortiment av specialprodukter för att ge ert företag mervärde och hjälpa er att klara de smörjmedelsutmaningar ni ställs inför.

Att välja rätt smörjmedel och tjänster för företagets behov kan göra stor skillnad för resultatet – och inte minst för lönsamheten.