skip to main content
SwedishNorwegianFinnishDanish

Varför är Advance den rätta oljan för din motorcykel?

Advance-förpackningar_NYjpgShell har satt samman erfarna globala team för att ta reda på vad motorcyklister efterfrågar hos en motorcykelolja. Maximal tillförlitlighet, prestanda och renhet hamnade högst på listan.

Maximalt skydd för motorn

Alla Shell Advance-produkter är framtagna för att skydda motorn och se till att motorcykeln kör jämnt och svarar perfekt.

Skydd för fyrtaktsmotorer

Shell Advance-oljor är en speciell blandning av högkvalitativa syntetiska, halvsyntetiska eller mineralbaserade oljor. Högprestandatillsatser ingår i blandningen för att ge långvarigt skydd mot påfrestningarna i motorn och hålla den ren längre. Med mindre sofistikerade oljor kan intensiva skjuvningskrafter motverka effekten hos viskositetsmodifierare, som hindrar oljor från att bli för tunna när temperaturen ökar. Om detta händer frigörs små kolpartiklar i oljan och kan bilda slamavlagringar. De kan leda till kol- och lackavlagringar, särskilt på varma motordelar så som kolvar och kolvringsspår, vilket kan ge startproblem, kraftförlust och uteblivet skydd från metallavnötning på kolvarna. Med Shell Advance kan man minimera risken för detta.

Förhindrar smutsavlagringar

Shell Advance-tekniken hjälper till att motverka försämring av oljan i fyrtaktsmotorer så att oljan håller fram till nästa oljebyte. Rengöringsmedlen håller rent genom att ta bort och oskadliggöra de envisa svarta kolpartiklar som kan byggas upp snabbt på delar som smörjs av mindre avancerade oljor. I den kärva miljö som råder i motorn hos en modern motorcykel försämras oljan med tiden vilket leder till att de ursprungliga egenskaperna går förlorade. Denna nedbrytning leder till att syror byggs upp och att oljans viskositet ökar vilket leder till sämre motorprestanda och motorskydd.

Shell Advance-tekniken är framarbetad för att förlänga oljans livslängd och bibehålla oljans egenskaper för att hjälpa motorn att fungera enligt tillverkarens avsikt. Shell Advance är speciellt framtagen för att dra nytta av ett tätare viskositetsområde som kräver mindre mängd viskositetsmodifierare för att framställa motorcykeloljor med olika viskositetsbehov. Färre viskositetsmodifierare reducerar mängden smuts som genereras när de bryts ned så att motorn hålls ren längre.

Fördelarna med Shell Advance-oljor för fyrtaktsmotorer

Varar länge, ger säker smörjning genom hög termisk stabilitet.
Enkel motorstart och skydd från första början tack vare utmärkta kallflödesegenskaper.
Låg motoroljeförbrukning på grund av hög förångningsstabilitet.
Håller motorn ren länge genom kraftfulla antioxidanter och högkvalitativa rengöringsmedel.
Slamansamlingar förhindras genom starka utspädningsämnen som håller kolpartiklarna flytande.
Smörjningens effektivitet maximeras av tillsatser som motverkar skumbildning.
Bildande av syror neutraliseras av specialtillsatser.

Skydd för tvåtaktsmotorer

Shell Advance motorcykelolja är speciellt utvald för att ge Shells maximala skydd för alla delar i en tvåtaktsmotor: speciellt kolvar, lager och avgassystem. Valet av tillsatser beror på vilka slags påfrestningar och kemiska angrepp som motorcykelns delar ska motstå.

Oljor för tvåtaktsmotorer matas till motorcykeln via bränslesystemet. Oljan och de viktiga tillsatserna som skyddar den används kontinuerligt genom förbränning och ersätts av ny bränsle-/oljetillförsel. Detta gör att oljan endast utsätts för de rörliga delarna under en mycket kort tid innan den används vid förbränning. Det är därför mycket viktigt att oljan är av hög kvalitet så att den kan ge det skydd som motorn behöver.

Shell Advance är exklusivt framtagen för att bidra till att hålla motorcykelmotorer och avgaser renare. Med mindre sofistikerade oljor riskerar man högre friktion och slitage på motorcykeln så att kolvar och cylindrar nöts och lager skär ihop –  problem som påverkar motorcykelns prestanda och köregenskaper. Shell Advance bidrar även till att minimera avlagringar under förbränning, vilket minskar sannolikheten för igensättning som kan sluta med att motorn skär ihop.

Genom att använda Shell Advance hålls motorn skyddad mot korrosion och håller andra problem borta så som nedsmutsning av tändstift, för tidig tändning, igensättning av avgassystem och för stora rökmängder. Allt detta ger renare motor och avgassystem så att du får ut mer av din motorcykel under en längre tid.

I jämförelse med andra ledande märken visar tester att användning av Shell Advance VSX 2 ger färre kolbaserade avlagringar på olika typer av kolvar och cylinderhuvuden. Högre nivåer av avlagringar kan påverka motorcykelns prestanda och skada komponenter.

Huvudegenskaper hos Shell Advance-oljor för tvåtaktsmotorer

Låg avgasproduktion.
Effektiv kontroll mot igensättning i avgassystem.
Slitagesskydd av hög kvalitet.
Bevara kraften.
Hög nivå av smörjning som säkerställer att de rörliga delarna hålls skyddade mot att metalldelar kommer i kontakt med varandra.
Klarar eller överträffar de högsta internationella kraven (jaso, ISO, API).