skip to main content
SwedishNorwegianFinnishDanish

Tips för daglig skötsel av motorcykeln

MotorcykelGör det till en god vana att dagligen se över din motorcykel. Detta är huvudområdena du bör fokusera på för grundläggande säkerhetskontroll:

Motoroljenivå

Om motorn är i gott skick använder den mycket lite olja mellan oljebytena. Det är ändå viktigt att se till att oljenivån inte sjunker under min-markeringen. Så här kollar du oljan: Stötta upp motorcykeln på jämn mark så att oljenivån stabiliseras. Om din motorcykel har ett inspektionsfönster, kontrollera att oljenivån ligger mellan max- och min-markeringarna. Om din motorcykel har en oljemätsticka, observera varifrån oljan kommer i förhållande till max- och min-markeringarna. Om nivån är för låg, ta av påfyllningslocket på vevhusets ovansida och fyll på med angiven oljetyp. Använd alltid motorolja för motorcyklar, inte olja som är framtagen för personbilar.

Styrning och upphängning

Är styrningen jämn när du vrider styret från sida till sida?
Fungerar främre och bakre upphängningen jämnt när du sitter på motorcykeln?

Kylmedelsnivåer

Kylmedelsnivån ska vara konstant. Om den sjunker betyder det att det uppstått ett läckage i systemet. Så här kontrollerar du: Hitta kylmedelsbehållaren och kontrollera att kylmedelsnivån ligger mellan de två nivåmarkeringarna på behållaren. Fyll vid behov på med en 50/50-blandning av destillerat vatten och frostskyddsmedel.

Däck

Kontrollera alltid däcktrycket med kalla däck – aldrig direkt efter körning – eftersom trycket är högre i varma däck. Kontrollera däcket visuellt beträffande skador eller slitage på slitbanan. Använd en däcktrycksmätare för att mäta lufttrycket i varje däck och jämför värdena med de angivna värdena (vanligtvis på en dekal som sitter på kedjeskyddet eller bakre stänkskyddet). Använd en pump för att höja trycket vid behov.

Belysning och signalhorn

Kontrollera att all belysning samt alla bromsljus och blinkers fungerar. Kontrollera att signalhornet fungerar. Du kan komma att behöva det när du minst anar det.

Bromsar

Kontrollera bromsarna en i taget. Bromsningen ska kännas fast och bromsarna måste trampas ned helt utan att spaken (fram) eller pedalen (bak) når hela vägen. De ska också släppa helt när spaken eller pedalen släpps och låta hjulen rotera fritt och utan motstånd. Kontrollera vätskenivån i de hydrauliska bromsarna genom att avläsa nivån i förhållande till huvudcylinderbehållaren. Om vätskenivån är under den nedre markeringen, fyll på med vätska. Använd den vätska som anges på behållarens lock (vanligtvis DOT 4) och fyll på till nivåmarkeringen inuti behållaren.

Drivkedja

De flesta motorcyklar har kedjedrivning på bakhjulet. Kedjorna behöver vara välsmorda och får inte ha för stort spel. Spruta lite kedjesmörjmedel med aerosolflaskan om kedjan ser torr ut. Om den ser ut att börja slakna ska du spänna den.