skip to main content
SwedishNorwegianFinnishDanish

Tekniken bakom Shell Advance

tekniken-bakomDen nya RCE-tekniken i Shell Advance hjälper till att hålla din motorcykel i toppskick och gör den responsiv på din minsta rörelse.

RCE-teknik ger tillförlitlig oljeprestanda

Tillförlitlig oljeprestanda leder till bättre motorskydd och därmed ökad tillförlitlighet hos ditt fordon. Shell Advance-produkterna ger skydd på fem viktiga områden: start, oxideringskontroll, kolvavlagringskontroll, slamkontroll och skydd för ventilmekanism och drev.

Skydd vid start: Motorslitaget börjar så fort motorn startar och därför är oljans viskositet vid låga temperaturer avgörande för att skydda och hålla motorcykelns drift jämn. Ett kallvarvssimulatortest kontrollerar hur smörjmedlen fungerar på låga temperaturer vid start med kall motor. Dessa tester har visat att Shell Advance-oljor hjälper till att hålla rätt viskositet och skydda motorn från att den startas.

Oxideringskontroll: Med tiden försämras din motorcykel. Denna process leder till att syror byggs upp och att oljans viskositet ökar vilket leder till sämre motorprestanda och motorskydd från oljan. Den bättre oxideringskontrollen hos Shell Advance-oljor hjälper till att bevara motorcykelns prestanda och skydda motorn längre. Shell Advance motorcykeloljor innehåller speciella antioxidanter som hjälper till att motverka oljeförsämring och bevara oljans viskositet.

Kontroll av kolvavlagringar: Om kolvarna inte hålls rena kan ringen fastna, det kan uppstå startproblem eller så kan motorn skära ihop. De tillsatser vi använder i Shell Advance-oljorna bidrar till att kolvringarna kan röra sig fritt, rengör motorn, neutraliserar korrosiva syror som bildas när bränslet förbränns och bevarar oljans viskositet vid höga temperaturer utan att orsaka oönskade avlagringar.

Slamkontroll: Den intensiva värmen och de skjuvningskrafter som genereras av motorer kan förstöra oljan och släppa ut små kolpartiklar i motorn. Med tiden kan dessa ackumuleras och bilda slamavlagringar. Shell Advance-produkter är framtagna för att ta bort dessa kolpartiklar, vilket hjälper för att bevara motorns prestanda och de höga skyddsnivåerna.

Skydd för ventilmekanism och drev: Ventilmekanismen är en viktig del av motorn där det förekommer kontakt under högt tryck vid mycket höga temperaturer. Det är viktigt att minimera slitaget på denna kritiska motorkomponent. Shell Advance-produkter ger utmärkt skydd för ventilmekanismen.

RCE-teknik ger kontroll

Till skillnad från bilföraren, som sitter väl isolerad från motorbullret, sitter motorcykelföraren nästan direkt ovanpå motorn. Detta innebär att buller och vibration är viktiga faktorer för körupplevelsen.

Shell Advance motorcykeloljor AX7 och Ultra innehåller viskositetförbättare som gör dem mycket skjuvstabila vilket hjälper till att dämpa vibrationer och reducera motorbuller. När du väljer högre kvalitet i Shell Advance-sortimentet får du väsentligt bättre skjuvstabilitet.