skip to main content
SwedishNorwegianFinnishDanish

Servicetips för motorcyklar

Trumpet-Bike-image_nyRegelbundet underhåll är det bästa sättet att hålla motorcykeln i toppskick för en säker och problemfri körning. En stor del av den grundläggande service som motorcykeln behöver kan du sköta på egen hand:

Byte av olja och filter

Motoroljan behöver bytas regelbundet för att säkerställa motorns livslängd. Så här gör du: Ta bort avtappningspluggen från sumpen och tappa av den gamla oljan i ett tråg eller liknande. Kontrollera att avtappningspluggens bricka är i gott skick och sätt därefter tillbaka avtappningspluggen. Skruva av det gamla oljefiltret och skruva fast det nya filtret på plats. Kassera det gamla filtret.

Luftfilter

Motorcyklar har luftfilterinsats av papper eller skummaterial. Om det är en pappersinsats kan du knacka på det för att få bort damm. Skuminsatser behöver sköljas i lösningsmedel och torka för att sedan oljas in igen. Om insatsen är mycket smutsig eller skadad behöver du montera en ny.

Tändstift

Tändstift visar med tiden tecken på slitage och elektrodavståndet hamnar utanför inställningsområdet. Mät elektrodgapen med ett bladmått och ställ in avståndet genom att bocka på enbart sidoelektroden. Det bildas också avlagringar på tändändarna till följd av förbränningsprocessen. Du måste byta ut pluggarna om de är smutsiga eller svårt korroderade.

Justering av drivkedjor

Drivkedjan ska vara något slak, vanligtvis ca 30 mm. Se efter i handboken. Kedjan sträcks ut efter en tids användning och behöver sträckas med hjälp av kedjesträckarna som sitter i svängarmens ändar.

Mät det totala överskottet i drivkedjan på en punkt mittemellan kedjedreven på den nedre kedjeraden. Om du behöver justera kedjespänningen, använd bakaxelmuttern.
Använd justerarna på svängarmsändarna för att justera kedjespänningen. Justera dem lika mycket.

Kontrollera att hjulinställningsmarkeringarna är identiska på båda sidorna och dra till sist åt bakaxelmuttern.

Inoljning av kablar, spakar och leder

Eftersom kablar, stativ och spakleder utsätts för elementen behöver de smörjas regelbundet för att säkerställa jämn drift. Tillsätt ett par droppar olja eller ett aerosolsmörjmedel på de frilagda kabeländarna, styrspakslederna, bromspedalen och växelspakslederna samt stödlederna.

Justering av koppling

Korrekt inställning av kopplingen är nödvändig för att säkerställa mjuka växlingar och förhindra att kopplingen slirar eller drar. De flesta kopplingar är vajerstyrda och har en gängad justeringsmekanism samt låsmutter i respektive ände för justering av spel.

Motorns tomgångsvarvtal

Kontrollera att motorn går på tomgång med korrekt varvtal när den är uppvärmd. Det finns vanligtvis en tomgångsjusteringsknapp vid sidan om förgasarna.

Bromsbelägg

Friktionsmaterialet på bromsbeläggen slits ut efter en tids användning och måste bytas ut. Du kan se beläggmaterialet via öppningen i oket. De flesta belägg har slitmarkeringar, urtag eller en linje som visar graden av slitage. Om du inte kan se beläggmaterialet ordentligt måste beläggen tas ut ur oket och undersökas.