skip to main content
SwedishNorwegianFinnishDanish

Inuti motorcykelns motor

Bike1Motorn i din motorcykel omvandlar bränsle till energi, som driver bakhjulet och får motorcykeln att köra framåt. Det finns två huvudtyper av motorcykelmotorer. De skiljer sig åt konstruktionsmässigt.

Inuti fyrtaksmotorn i en motorcykel

Fyrtaktsmotorer används för att driva i stort sett alla personbilar och lastbilar samt de flesta motorcyklar. I en fyrtaktsmotor genomför kolven fyra separata slag när motorns vevstake roterar två varv.

Hur fungerar det?

De fyra slagen under en cykel är insug, kompression, kraft och avgas. Varje slag motsvarar ett helt kolvslag, vilket innebär att hela cykeln tar två varv hos vevaxeln för att slutföra en cykel.

En hel cykel arbetar som följer:
Insug
Kolven rör sig nedåt från det övre läget i cylindern och mot botten vilket tvingar in en blandning av bränsle och luft i cylindern. Insugsventilerna stängs.
Kompression
Med insugs- och avgasventilerna stängda flyttas kolven tillbaka upp till cylinderns övre del. Detta komprimerar luft/bränsleblandningen i förbränningskammaren i cylinderhuvudet.
Kraft
Tändstiftet avger en gnista för att antända det komprimerade bränslet. När bränslet förbränns expanderar det och tvingar tillbaka kolven till bottenläget.
Avgas
Längst ned under kraftslaget öppnas avgasventilen. Uppåtslaget trycker då avgaserna genom ventilen och ut ur cylindern innan cykeln upprepas igen.

Att ta hand om sin fyrtaktsmotor

För att hålla motorcykelns motor i gott driftskick är det viktigt att använda en fyrtaktsolja av god kvalitet. Rätt olja hjälper inte bara till med att hålla motorn ren, minimera friktion och avleda värme – den ger god bränsleekonomi. Ta reda på hur Shell Advance-olja kan bidra till att hålla din motor i bästa möjliga skick.

Inuti tvåtaktsmotorn i en motorcykel

En tvåtaktsmotor klarar allt som en fyrtaktsmotor klarar på endast två slag. Med färre delar är de oftast lättare, har enklare utförande och är billigare att tillverka än fyrtaktsmotorer.

Hur fungerar det?

En tvåtaktsmotor använder både vevhuset och cylindern för att omvandla bränsle till kraft på bara två slag. För att möjliggöra detta avger tändstiftet en gnista en gång per varv (i motsats till en gång vartannat varv i en fyrtaktsmotor).
En hel cykel arbetar som följer:
Insug
Kolvens uppåtslag skapar ett vakuum som drar in en blandning av bränsle och luft i vevhuset.
Vevhuskompression
Under nedåtslaget komprimeras bränsle/luft-blandningen i vevhuset.
Överföring/avgas
Mot slutet av nedåtslaget öppnar kolven insugsporten. Den komprimerade bränsle/luft-blandningen rusar då in i huvudcylindern för att fylla den med en färsk laddning bränsle och stöter ut avgaserna.
Kompression
Kolven lyfts och komprimerar bränsle/luft-blandningen.
Kraft
När kolven når toppen av cylindern avger tändstiftet en gnista och antänder bränslet. Det brinnande bränslet expanderar och driver tillbaka kolven i botten så att cykeln kan upprepas igen.

Att ta hand om sin tvåtaktsmotor

För att hålla motorcykelns motor i gott driftskick är det viktigt att man använder en tvåtaktsolja av god kvalitet. Rätt olja hjälper till att hålla motorn ren, minimerar friktion, avleder värme och ger god bränsleekonomi. Ta reda på hur Shell Advance-olja kan bidra till att hålla din motor i bästa skick.