skip to main content
SwedishNorwegianFinnishDanish

Vanliga frågor och svar

mätare_2För att vi ska kunna hjälpa dig att bättre förstå hur olja fungerar har vi sammanställt svaren på de vanligaste frågorna i ämnet.

Varför är motoroljans rengörande verkan viktig?

Den håller motordelarna rena och därmed i gott skick. Om motordelarna är smutsiga ger oljan kanske inte rätt smörjning och skydd. Smutsansamlingar kan dessutom leda till motorproblem. Shell Helix motoroljor är framtagna för att rengöra och skydda motorer för förbättrad prestanda.

Varför är det så viktigt att välja rätt olja?

Oljan utgör bilens blodomlopp. Om fel slags olja används riskerar motorn att i ökad utsträckning utsättas för slitage och korrosion. Igensättning kan också leda till att motorn skär ihop. Genom att hälla Shell Helix-olja i motorn kan du fortsätta köra tryggt och uppleva den där nyservade känslan – för mindre än vad det kostar att fylla bensintanken.

Hur skyddar oljan min bil?

På flera sätt:
Genom att rengöra motorn – Shell Helix-oljorna är framtagna för att avlägsna smuts, skräp och avlagringar från motordelarna och förhindra igensättning i viktiga oljevägar. Oljan hjälper till att luckra upp smutsen och oskadliggöra den tills den försvinner med nästa oljebyte.

Genom att reducera friktion and minimera slitage – Shell Helix-oljorna bildar en skyddande film över motordelarna och innehåller specialtillsatser som verkar mellan de rörliga ytorna och motverkar kontakt och motstånd. Det hjälper motorn att arbeta lika tyst och effektivt som konstruktörerna avsåg.

Genom att leda bort värme – Shell Helix-oljorna avleder värme från heta områden, så som kolvringar där temperaturen kan nå upp till 320 °C, och fördelar den runt motorn.

Genom att förhindra korrosion och rost – Shell Helix-oljor hjälper till att skydda de hårt arbetande motordelarna från korrosion efter de normala oljebytesintervallen. Benchmarkinganalyser visar att Shell Helix-oljorna ger bäst skydd i klassen och bidrar till längre livslängd hos motorn och hjälper dig att undvika vissa dyra reparationer.

Vad tillverkar man motorolja av?

Motoroljor består av tre viktiga ingredienser – basoljor, viskositetsmodifierare och prestandatillsatser. De väljs ut omsorgsfullt och blandas noga för att förse oljan med maximalt motorskydd.

Är det viktigt att byta oljan och hur ofta ska jag göra det?

Olja och filter ska bytas vid eller mot slutet av oljebytesintervallet som anges av biltillverkaren. Dessa baseras på körsträcka eller tid. Regelbundet oljebyte bidrar till att bevara motoroljan i gott skick och ger det bästa skyddet för alla motordelar.

Hur kasserar jag gammal olja?

Gammal olja förorenar miljön och får aldrig hällas ut i avloppet. På många marknader är det olagligt att göra det. Ta istället avfallet till en allmän återvinningsstation med faciliteter för oljeavfall (de är oftast belägna vid lokala sopstationer) eller få vägledning av den lokala miljömyndigheten.

Varför finns det ett helt motoroljesortiment och hur ska jag veta vilken jag ska välja?

Förarhandboken anger lägsta kvalitetsklass för motoroljan till din bil. Men du vill kanske ha en bättre motorolja. Valet av rätt motorolja för ett fordon beror på:

Typen av bil – ett högprestandafordon behöver motorolja för hög prestanda.

Bilens ålder – motorer med ny teknik har mycket att leva upp till: hög prestanda i kombination med bränsleeffektivitet. Avancerade oljor tas ständigt fram för att hålla jämna steg med växande teknikkrav. Exempelvis så har moderna bilar vevhusventilation som kan ge upphov till extrem oxidering i äldre oljor, och känslig efterbehandlingsutrustning som kan förgiftas av fel slags oljor.

Trafikmiljön – modern motorvägskörning och tung trafik med frekventa stopp och starter kräver oljor av högre kvalitet för att motverka högt motorslitage.

Du kan välja en av våra applikationsbaserade produkter, så som Shell Helix HX8 K. Den är specialframtagen för personbilar som körts längre än 100 000 km.

Prova vårt verktyg Shell LubeMatch för att snabbt och enkelt hitta rätt olja.

Varför är Shell Helix bättre än andra ledande märken?

Vi har lagt in år av Shells expertis inom oljeutveckling i alla aspekter hos Shell Helix-formeln – från basoljeteknik till valet av tillsatser och blandning. Vi har också kanaliserat våra erfarenheter från att stötta ledande tävlingsteam, så som Scuderia Ferrari, till Shell Helix-formeln. Den är framtagen för att klara utmaningar. Oavsett vilka påfrestningar motorn utsätts för under körningen hjälper därför Shell Helix till att rengöra och skydda motorn.

Varför ska jag köpa Shell Helix när jag kan köpa tillsatser i butik och blanda dem i oljan som redan finns i motorn?

Om du tillsätter en okontrollerad volym tillsatser i oljan är det som att strö salt över glass. Det tar år av erfarenheter för att blanda och komma fram till rätt sammansättning för en Shell Helix-olja, och sättet på vilket de olika tillsatserna blandas i med basolja är avgörande för oljans allmänna verkan. Vi råder dig därför bestämt: ”Använd inga tillsatser” om du vill få ut mesta möjliga av din bil. Användning av tillsatser kan innebära att tillverkarens garantier upphör att gälla.

Märker jag verkligen skillnad om jag inte byter olja regelbundet?

Om du inte byter olja regelbundet kan det väsentligt reducera skyddsnivån mot slitage i motorn. Motorolja fungerar som en uppsamlare för alla typer av biprodukter som bildas under förbränning, bl.a. sot, slam, vatten och syrarester samt oförbränt och delvis förbränt bränsle. Samtidigt slits beståndsdelarna gradvis ut av de påfrestningar som oljan utsätts under drift vilket försämrar oljans goda egenskaper. Genom att regelbundet fylla på ny olja säkerställer du rätt balans mellan beståndsdelarna i oljan. Det avlägsnar dessutom avfallsmaterial som annars skulle ge upphov till avlagringar, korrosion på metallkomponenter och ökat slitage.

Varför kan jag inte bara fortsätta fylla på motorolja?

Om du fortsätter att fylla på olja utsätts den gamla oljan för högre påfrestningar. Sådana påfrestningar har blivit allt allvarligare under senare år med dagens lätta motorer som kör på ca 25 % mindre olja i sumpen. Shell Helix-oljan har en fantastisk förmåga att rengöra motordelarna och håller motorn ren ända fram till nästa oljebyte.

Kör de flesta bilisterna under hårda körförhållanden?

En färsk studie i Europa visar att 75 % av bilresorna som gjordes var kortare än 10 km. Dessa resor handlade ofta om många stopp och starter – som i stadstrafik eller motorvägsköer, något som kan leda till en mycket högre motorslitage om man inte byter olja regelbundet.