skip to main content
SwedishNorwegianFinnishDanish

Syntetisk motorolja

Rolling-tiersDet finns två huvudtyper av basolja: mineralbaserad och helsyntetisk. Motoroljor som är märkta som delsyntetisk eller halvsyntetisk eller ”med syntetteknik” innehåller en blandning av dessa två typer.

Varför är syntetiskt att föredra framför ”naturligt”
Naturprodukter anses traditionellt vara ”bättre” än syntetiska. När det gäller motoroljor har Shells forskare däremot lyckats utveckla en serie syntetiska produkter med bättre egenskaper än deras naturliga motsvarigheter – och med färre brister.

Syntetbaserade oljor ger bättre prestanda eftersom de tillverkas med avancerade kemiska processer så att deras molekylära strukturer, och därmed egenskaper, är lättare att kontrollera. Helsyntetiska oljor som Shell Helix Ultra flödar exempelvis snabbare vid starttemperaturer (då det mesta slitaget uppkommer). De står bättre emot värme och skyddas lättare av anti-oxideringstillsatser (oxidering är en naturlig nedbrytningsprocess som sker i oljan med tiden). De är också mindre flyktiga än mineraloljor.

Jämfört med en normal API SG/CD mineralolja ger exempelvis en helsyntetisk olja som Shell Helix Ultra följande:

 • Upp till fem gånger bättre rengörande verkan.
 • Upp till tre gånger högre skydd.
 • Mindre än hälften så mycket motorslitage.

Fördelar
Viktiga fördelar med syntetisk motorolja kan inbegripa:

 • Högre renhet och kvalitet jämfört med mineralbasoljor. Det innebär färre oönskade beståndsdelar så som svavelhaltiga föreningar och reaktiva eller instabila kolväten.
 • Enhetligare och mer konsekvent molekylär sammansättning, vilket reducerar vätskans friktionsnivåer.
 • Kan anpassas tillförlitligt till att följa kraven från moderna motortillverkare (krav som Shell Helix Ultra inte bara uppfyller utan även överträffar).
 • Shell Helix syntetiska oljor är framtagna för att fungera under mer extrema förhållanden än vad som är brukligt för moderna motorer.

Hur kommer det sig att syntetiska oljor fungerar så bra som de gör?

Egenskaper hos syntetiska oljor

 • Låg allmän viskositet och lägre friktion i vätskan innebär bättre flödesegenskaper. Detta ger högre motoreffektivitet och bättre bränsleekonomi samt lägre oljetemperaturer.
 • Tack vare oljans höga viskositetsindex påverkas viskositeten mindre av temperaturväxlingar jämfört med vanliga mineraloljor.
 • Oljan blir inte för tjock under kall väderlek, eller för tunn varma dagar. Detta reducerar motorslitaget under extrema temperaturer.
 • En mindre andel viskositetsmodifierare behövs vilket leder till färre avlagringar.
 • I höga temperaturer behålls viskositeten och skjuvmotståndet. Detta innebär bättre motorskydd i höga hastigheter eller vid tung belastning.
 • I låga temperaturer förekommer ingen överdriven förtjockning av oljorna. Detta innebär enklare starter med mindre belastning på batteriet. Olja cirkulerar snabbt runt motorn och skyddar omedelbart. Motorns värms upp snabbare och når optimal prestanda snabbare, vilket förbättrar bränsleekonomin.
 • Låg flyktighet innebär färre flyktiga beståndsdelar i oljan och därmed mindre förångning eller förbränning. Detta ger lägre oljeförbrukning, minskat behov av påfyllning och en mindre grad av oljeförtjockning, vilket bidrar till en bättre bränsleekonomi och mindre motorslitage.
 • Högt oxideringsmotstånd innebär en lägre sannolikhet för att oljemolekylerna bryts ned eller försämras, speciellt vid höga temperaturer. Detta håller motorn renare genom den minskade risken för slambildning och uppkomst av korrosiva syror, färre motoravlagringar och en mindre grad av oljeförtjockning. Allt detta ger god bränsleekonomi och lägre motorslitage.