skip to main content
SwedishNorwegianFinnishDanish

Myter om motorolja i personbilar

roadMånga av de missuppfattningar som florerar om olja kommer av vanliga myter som misstagits för fakta. Här får du veta om det du ”tror” är sant eller falskt.

Myt 1: ”Om en liten mängd olja är bra är en större mängd ännu bättre.”
För mycket olja i vevhuset är inte bra. Det kan ge upphov till överhettning till följd av det ökade motståndet vilket kan förkorta oljans livslängd. Dessutom gör det att mycket olja stänker ut i cylindrarna och att en för stor mängd olja bränns så att mängden avlagringar i förbränningskammaren ökar vilket kan ge upphov till driftproblem. Det är en vanlig missuppfattning att fyra liter olja är precis rätt för en fyrcylindrig motor. Det stämmer inte alltid. Se efter i förarhandboken för uppgift om motorns vevhusvolym eftersom du kan spara lite olja för senare påfyllning. Glöm inte att fylla vevhuset till nivån som indikeras av oljemätstickan – varken mer eller mindre.

Myt 2: ”En motorolja som blir svart inget att ha.”
Tvärtom. En motorolja som inte blir svart visar att den inte klarar att sköta sitt jobb. Moderna motoroljor innehåller tillsatser som sprider de rengörande ämnena och håller motorns invändiga delar rena genom att avlägsna kolavlagringar och hålla kvar dem i oljan. Det är bättre med kolavlagringar i oljan för då kan de tappas av istället för att de stannar kvar som avlagringar i motorn där de kan göra som mest skada.

Myt 3: ”Alla motoroljor är likadana.”
Motoroljor skiljer sig åt genom sina fysikaliska egenskaper, tillsatsteknik och liknande. Oljor har olika sammansättningar anpassade för olika behov. Valet av lämplig motorolja beror på motortillverkarens rekommendation och vilka driftförhållanden som oljan ska arbeta under. Det lönar sig i längden att välja rätt motorolja. För att snabbt och enkelt hitta rätt olja, prova vårt verktyg Shell LubeMatch här.

Myt 4: ”Tillsatser kan öka effektiviteten hos motorolja och motorns prestanda.”
Att använda tillsatser som kan köpas i handeln är som att sockra en läsk – det behövs inte. Premium motoroljor innehåller alla tillsatser som behövs för att säkerställa optimal motorprestanda. Tillsatser kan inte sänka oljeförbrukningen i en gammal motor eller återställa en förbrukad oljas skyddsegenskaper i motorn. Det är faktiskt så att tillsatser kan störa oljans kemiska sammansättning och ge upphov till nya problem. Det är säkrare och bättre för plånboken att använda kvalitetstestade och ”förpackade” premiumoljor. Slösa inte pengar på tillsatser.

Myt 5: ”Olja blir inte gammal.”
Olja förbrukas. Den stora fienden är värme. Vid höga arbetstemperaturer börjar oljan oxidera och förtjockas. Motoroljor kan tyngas ned av stora mängder sot, vatten, syror, damm, metallpartiklar och oxiderade material. De kan orsaka igensättning av filter och kanaler eller störa oljans funktion för kritiska komponenter. Byt oljan vid de rekommenderade oljebytesintervallen.