skip to main content
SwedishNorwegianFinnishDanish

Ökade kunskaper för bättre affärer

webbutbildningarVi på Univar Nordic vill ge dig mer än bra smörjmedelsprodukter, vår ambition är att hjälpa dig att utveckla din verksamhet. Vad kan då vara naturligare än att erbjuda Shell Helix Product School och Shell Helix Service School. Två webbaserade utbildningar där den ena går igenom smörjmedlets grunder och uppbyggnad och den andra hur du kan skapa effektivare försäljning. Låt dig och dina medarbetare inspireras och utvecklas!

Shell Helix Product School – kunskapsspäckad, webbaserad smörjmedelsutbildning

Även om man dagligen jobbar med motorer och smörjmedel kan det dyka upp knepiga frågor som ställer fackkunskaperna på prov. Med ökade kunskaper om smörjmedel kan alla på verkstaden eller i butiken ge bättre svar på frågor och hjälpa kunderna att göra rätt oljeval.

Smörjmedelsutbildningen Shell Helix Product School ger en bra grund att stå på med mycket fakta på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt. Utbildningen är lika användbar för medarbetarna i butiken, kundrådgivarna i sin serviceroll som för mekanikerna i verkstaden.

Utbildningen är webbaserad samt kostnadsfri för Univarkunder och tar ca 30 minuter att genomföra. Den avslutas med ett enkelt test efter vilket deltagaren kan skriva ut ett diplom.

Shell Helix Service School – en fullmatad, kostnadsfri serviceutbildning

För oss är det lika viktigt att vara ett gott stöd åt dig som dagligen möter våra slutkunder på verkstäderna.

Dina kundrådgivare har en nyckelroll i mötet med kunderna på verkstaden. Deras agerande avgör det intryck kunderna får av verkstaden. En bra kundrådgivare stärker bilistens band med verkstaden och skapar på så sätt bättre affärer.

Som ett led i att vara din affärspartner lyfter vi fram kundrådgivarna och deras roll i kundservicen och erbjuder en webbaserad utbildning i service. Utgångspunkten är att kundrådgivarna redan gör ett bra jobb, men vi vill gärna ge nya impulser. Vi hoppas att utbildningen ska utveckla ert professionella arbetssätt så att ni kan möta kundernas krav på en hög servicenivå.

Utbildningen tar ca 30 minuter att genomföra och består av speakerledd teori, filmade kundsituationer och korta övningar. Efter genomförd utbildning får deltagarna ett diplom.

Perfekt för dig som vill ge dina kunder goda råd och bästa service!

Inloggningsuppgifter till SHPS och SHSS

Kontakta Ida Schrøder för inloggningsuppgifter e-mail: ida.schroder@univar.com

Shell Helix Service School
SHSS_thumb
Shell Helix Product School
SHPS_thumb