skip to main content
SwedishNorwegianFinnishDanish

Teknisk rådgivning

radgivning
Vi har lång erfarenhet i smörjmedelsbranschen och genom vårt globala stöd från Shell kan vi ge dig rätt teknisk rådgivning för ditt företag och dina maskiner.

Spara miljö och pengar med smartare smörjmedel

Företag kan spara miljonbelopp på rätt smörjmedelsanvändning. Genom att använda högteknologiska, syntetiska smörjmedel kan man både minska sin energiförbrukning samt få en längre livslängd både på oljan men också på maskinutrustningen. Vi har en komplett portfölj för industriverksamhet såväl som en optimal produktmix för din transportflotta. Många gånger underskattar man värdet av att smörja mer sällan och genom detta utnyttja högteknologiska smörjmedel som leder till att vi flyttar resurser från dagligt underhåll till planerat underhåll och därigenom skapa produktionsfördelar för just ditt företag.

Resursanvändning

Förlängda bytesintervaller, mindre spillolja, minskat slitage och en lägre energiförbrukning i maskinerna är alla effekter av användandet av högteknologiska smörjmedel. Det går åt mindre mängd smörjmedel, vilket sparar pengar i flera led: ett mindre behov av lagerutrymme, mindre administrativt arbete och färre avbrott i produktionen. Maskinkomponenterna får en längre livslängd och behovet av underhåll blir mindre. Hur det skall gå till vet vi på Univar Lubricants och genom ett samarbete med oss och den tekniska rådgivning vi jobbar med kommer vi tillsammans finna den optimala användningen av smörjmedlet.

Vi är bra på teknisk rådgivning

Genom att systematisera användningen av smörjmedel genom vår tekniska rådgivning är smörjmedlet en delfunktion. Andra delfunktioner är LubeMatch som är en databas vilken hjälper dig att optimera och finna just de smörjmedel som passar din maskinpark, en annan delfunktion är Lube Analyst som är vårt oljeanalyssystem som vi med hjälp av kan fatta de beslut som är nödvändiga för ett korrekt smörjmedelsanvändande. Denna tekniska rådgivning är något som vi gemensamt jobbar fram för att säkerställa att vi arbetar med de ”rätta” smörjmedlen.

Technical Helpdesk

Vår Technical Helpdesk som består av lokala smörjmedelsspecialister runt om i Norden finns på plats för att kunna ge dig svar på dina frågor. En del frågor är mer komplicerade och tar längre tid att ge svar på men i de fallen meddelar vi dig och frågar eventuellt efter mer information för att kunna lösa uppgiften åt dig.