skip to main content
SwedishNorwegianFinnishDanish

Optimerat smörjunderhåll

Rullager_ny

Optimerat smörjunderhåll handlar om underhåll som gör att man ökar sin produktivitet. Man använder mindre mängd av produkterna, flyttar arbetsinsatsen och gör av med mindre energi.

Som rubriken anger handlar det om att se smörjmedel från flera olika perspektiv då flera funktioner i ett företag är ansvariga för olika delar i processen och där alla har olika fokus, det vill säga inköp och logistik strävar efter en minskad komplexitet, produktion har driften och tillgängligheten som första prioritet och underhåll har resursoptimering inom företagets underhållsstrategi som sin viktigaste prioritet.

Allt detta har vi på Univar Lubricants stor erfarenhet av och vår insats kommer göra skillnad för ditt företags totalekonomi, då vi jobbar med att reducera komplexiteten i alla företagets funktioner genom optimerat underhåll.

Vad innebär optimerat underhåll i praktiken?

Vi anser att det är ett förhållningssätt till våra gemensamma åtaganden och att optimerat underhåll uppstår i mötet. Tillsammans kan vi leverera den bästa totalekonomin för ert företag.

Projekteringsfasen

Smörjmedel betraktas oftast som en självklarhet vid inköp av olika maskinelement, det är inte vår inställning. Vår uppfattning är att ett smörjmedel är en komponent som påverkar slutresultatet i en maskins prestanda och således skall behandlas som en komponent. Maskinelement befinner sig i olika faser i sin livscykel och vissa åtgärder och möjligheter uppstår beroende på underhållstrategi och de val som följer därpå.

Underhållsrutiner och struktur

Oavsett ett företags underhållstrategi bör man jobba med några grundläggande frågeställningar för att optimera smörjningen. Och framförallt tänka på hur man jobbar för att leverera det optimerade smörjunderhållet.

Vår insats gör skillnad då vi kan hjälpa till att reducera komplexiteten i alla företagets funktioner. Ta kontakt med oss så jobbar vi tillsammans fram en lösning som passar just ditt företags behov.