skip to main content
SwedishNorwegianFinnishDanish

Nya Shell Helix

november 17, 2015

Shell Helix Ultra har nu lanserats i nya versioner, baserade på Shells unika Pure Plus-teknik. Läs om produkterna och se videon här.

Shell Helix Ultra 5W-30 ECT och ECT 0W-30 tillverkas inte längre. De produkterna har ersatts av Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 respektive ECT C2/C3 0W-30.

Produkterna har utvecklats – den största förändringen är att VAG Longlife III-specifikationen nu ingår i Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30.

De nya specifikationerna ger slutanvändaren viktiga fördelar.

  • Förbättrade lågtemperaturegenskaper
  • Motorn förbrukar mindre olja
  • Bättre bränsleekonomi, speciellt vid start och i kalla miljöer

– Att vi nu övergår från traditionell basolja till Shells unika Pure Plus-teknik är goda nyheter för slutkunden. Pure Plus (pureplus.shell.com) innebär att naturgas leds genom en process som omvandlar gasen till en vätska, vilken kan användas som basolja för smörjmedel istället för vanlig mineralolja. Det ger oss en renare produkt än tidigare, vilket minskar den inre friktionen och minskar oljeavdunstningen från motorn. De nya produkterna säljs bland annat på bensinstationer och de lämpar sig för många olika bilmärken, säger Christoffer Hansen på Univar.

Se videon om Pure Plus här:

helix