skip to main content
SwedishNorwegianFinnishDanish

Ny transformatorolja minskar risken för korrosion

september 9, 2015

En ny transformatorolja, nästan helt utan svavel, kan enligt nya produkttester minska risken för korrosion i transformatorer markant – och är dessutom bättre för miljön.

Shell Diala S4 ZX-I är en ny transformatorolja som är baserad på Shells berömda GTL-teknologi (gas-to-liquid). Oljan innebär goda nyheter för miljön, säkerheten och värmeledningsförmågan meddelar Univar, som är Shells leverantör av smörjmedel i Norden.

Univar väljer på grund av de många fördelarna nu att satsa stort på den nya transformatoroljan. Den innovativa oljan är näst intill svavelfri och har jämfört med konventionella mineraloljebaserade produkter bättre prestanda och mer långsiktig stabilitet, även under hög belastning.

– Shell Diala S4 ZX-I är gjord av ren GTL-basolja, som i stort sett är svavelfri, vilket minskar risken för korrosion av transformatorn avsevärt. Säkerhetsmässigt är oljan också att föredra, då dess flampunkt är hela 50 grader högre än hos andra mineraloljor. Även vid låga temperaturer har oljan extremt bra egenskaper, ända ned till 30 minusgrader. Samtidigt är den mer biologiskt nedbrytbar, jämfört med Shells tidigare produkter och andra konventionella produkter på marknaden, säger  Geir Eikemo, teknisk chef på Univar.

Enlig  Geirhar transformatorer i stort sett varit oförändrade under många år, men med bättre olja som denna finns nu möjligheten att bygga mindre transformatorer, på grund av bättre värmeledningsförmåga.

– Värmeledningsförmågan är en viktig egenskap i själva transformatorn, då den bidrar till en lägre temperatur under hög belastning och på så sätt förbättrar säkerheten. Detta förlänger också den förväntade livslängden på transformatorn, vilket givetvis är en stor fördel för slutanvändare, förklarar  Geir.

Shell har under många år arbetat med GTL-tekniken, som använder kemiska processer för att omvandla naturgas till högkvalitativa flytande kolväteprodukter. Shell producerar GTL-produkter från sin anläggning i Qatar, som är den största i sitt slag i världen.