skip to main content
SwedishNorwegianFinnishDanish

Ny generation av Shell Tellus

november 2, 2016

Shell Lubricants lanserar en ny generation av Shell Tellus S2 M och Shell Tellus S2 V, bestående av Shell Tellus S2 MX och Shell Tellus S2 VX, från och med September 2016 och framåt. Produkterna är baserade på Shell Grupp II basolja och har tagits fram för att uppfylla kraven för dina hydrauliska oljesystem.

Shell Tellus S2 MX och Shell Tellus S2 VX kommer med  förbättringar i tre viktiga avseenden:

  1. Förstklassig prestanda för skydd av utrustning

Shell Tellus S2 MX och Shell Tellus S2 VX hjälper till att skydda dina komponenter från skador, vilket förlänger livslängden och maximerar avkastningen på din investering.

Shell Tellus S2 MX är en av de första hydrauloljorna som är godkänd enligt Bosch Rexroth Fluid Rating List RDE 90245.

  1. Effektiv systemdrift

Hydraulvätskans kvalitet och skick har en direkt inverkan på systemets prestanda. Shell Tellus S2 MX och Shell Tellus S2 VX har utvecklats för att förbättra utrustningens produktivitet genom att förlänga tiden mellan bytesintervallerna*.

*Jämfört med föregående generation av Shell Tellus S2 M och Shell Tellus S2 V

  1. Lång oljelivslängd

Shell Tellus S2 MX och Shell Tellus S2 VX har utvecklats för lång livslängd, så att du kan använda utrustningen utan avbrott. Shell Tellus S2 MX och Shell Tellus S2 VX kan användas i upp till

  • 5 000 timmar TOST (Total Oxidation Stability Time)
  • 400 minuter RPVOT (Rotation Pressure Vessels Oxidation Test)

Den nya Shell Tellus S2 MX och Shell Tellus S2 VX är fullt kompatibla med den nuvarande Shell Tellus S2 M och Shell Tellus S2 V.

Shell Tellus S2 MX och Shell Tellus S2 VX skiljer sig visuellt sett från den nuvarande Shell Tellus S2 M och Shell Tellus S2 V genom den är färglös (jämfört med den gulaktiga färgen hos den nuvarande generation).