skip to main content
SwedishNorwegianFinnishDanish

Nordiska länder använder mest syntetisk olja i världen

juni 2, 2015

Syntetisk smörjolja är upp till fyra gånger så dyr som mineralolja. Ändå visar färska tal att användningen ökat rekordartat bland de nordiska länderna, som nu är världsledande inom bruk av syntetiska smörjoljor. Huvudorsaken tros vara allt större fokus på teknologi, miljö och långsiktig ekonomi.

Mineralolja som smörjmedel är fortfarande det dominerande alternativet i världen, även inom Norden. Tal från Univar, leverantör av Shells smörjolja, visar att fyra av fem liter av den smörjolja som tankas på bilar, skepp, anläggningsmaskiner eller industriella maskiner fortfarande är mineralolja. Dock har de nordiska länderna de senaste åren rekordartat ökat användningen av syntetiska smörjoljor. Bara första kvartalet 2015 har användningen av syntetiska smörjoljor ökat med 46 procent jämfört med samma period förra året. Ingenstans i världen är tillväxten eller användningen av syntetiska oljor lika procentuellt hög, berättar Niclas Härgestam, försäljningschef för smörjmedel på Univar i Sverige.

– Att Sverige och de övriga nordiska länderna är mer intresserade av syntetiska smörjoljor är på grund av teknologiska, geografiska och ekonomiska orsaker. För det första har vi en större andel moderna maskiner i Sverige, med teknologi som kräver mer avancerade oljeprodukter. I Sverige har vi också ett varierande klimat med stora temperaturskillnader vilket ställer högre krav på de oljor vi använder, säger Niclas Härgestam.

Bränsleförbruk och miljö

Minskat utsläpp är också ett argument bland de nordiska länderna som väger tyngre än i många andra delar av världen. En mer högteknologisk motorolja bidrar bland annat till att minska bränsleförbrukningen bland nyare maskiner, vilket är en av de viktigaste orsakerna till den ökade användningen av syntetiska oljor. Minskad bränsleförbrukning leder även till minskat utsläpp.

– I Sverige ser vi att företag är villiga att betala mer för högteknologiska syntetprodukter, även om det på flera håll kan bli upp till fyra gånger som dyrt som mineralolja. En annan orsak till att företag väljer syntetiska oljor är att de varar längre, är mer skonsamma och reducerar servicebehovet vilket både bidrar till att reducera driftskostnaderna och förhindrar driftsstopp, berättar Härgestam.

Fattiga länder ligger efter

Det är främst i Östeuropa samt länder i tredje världen som användningen av helsyntetiska smörjoljor fortfarande är låg, berättar Christoffer Hansen, ansvarig tekniker för Univar i Norden.

– I länder som Brasilien, Ryssland, Kina och Indien tar de flesta företag den mest logiska lösningen som ofta innebär billiga och enkla oljor. Orsaken är bristande kunskap kring smörjoljor i kombination med en stram budget. Dessutom är underhåll av maskiner inte heller alltid första prioritet. Vi räknar dock med att utvecklingen går framåt och att användningen av syntetiska oljor kommer stiga även i andra länder framöver, säger Christoffer Hansen.