skip to main content
SwedishNorwegianFinnishDanish

Optimert smørevedlikehold

Rullager_ny

Optimert smørevedlikehold handler om vedlikehold som fører til økt produktivitet. Man bruker mindre mengder av produktene, flytter arbeidsinnsatsen og bruker mindre energi.

Slik overskriften angir, handler det om å se smøremidler fra flere forskjellige perspektiver fordi flere funksjoner i en bedrift er ansvarlig for forskjellige deler av prosessen, der alle har forskjellig fokus. Det innebærer at innkjøp og logistikk arbeider for redusert kompleksitet, produksjonen har drift og tilgjengelighet som førsteprioritet og vedlikehold har ressursoptimering innenfor bedriftens vedlikeholdsstrategi som sin viktigste prioritet.

Alt dette har vi i Univar Lubricants solid erfaring med, og vår innsats vil utgjøre en forskjell i din bedrifts totaløkonomi fordi vi jobber med å redusere kompleksiteten i alle funksjoner i bedriften gjennom optimert vedlikehold.

Hva innebærer optimert vedlikehold i praksis?

Vi mener at det er en måte å forhold seg på til våre felles tiltak, og at optimert vedlikehold oppstår i møtet mellom disse. Sammen kan vi levere den beste totaløkonomien for din bedrift.

Prosjekteringsfasen

Smøremidler betraktes ofte som en selvfølge ved innkjøp av forskjellige maskinelementer, men det er ikke vår innstilling. Vår oppfatning er at et smøremiddel er en komponent som påvirker sluttresultatet for maskinens prestasjoner og derfor skal behandles som en komponent. Maskinelementer befinner seg i forskjellige faser i sin livssyklus og visse tiltak og muligheter oppstår avhengig av vedlikeholdsstrategien og de valg som følger av den.

Vedlikeholdsrutiner og struktur

Uavhengig av bedriftens vedlikeholdsstrategi bør man jobbe med noen grunnleggende spørsmålsstillinger for å optimere smøringen. Og først og fremst tenke på hvordan man jobber for å levere det optimerte smørevedlikeholdet.

Vår innsats gjør en forskjell fordi vi kan hjelpe til med å redusere kompleksiteten i alle funksjoner i bedriften. Ta kontakt med oss så utarbeider vi sammen en løsning som passer for de konkrete behovene i din bedrift.