skip to main content
SwedishNorwegianFinnishDanish

Nordiske land bruker mest syntetisk olje i verden

juni 2, 2015

Ferske tall viser at de nordiske landene er verdensledende på bruk av helsyntetiske smøreoljeprodukter. Hovedårsakene til dette er et større fokus både på teknologi, miljø og langsiktig økonomi, mener Univars smøreoljeekspert.

Mineralolje som smøremiddel er fortsatt langt på vei det mest dominerende i verden, så også i de Nordiske landene. Tall fra Univar, leverandøren av Shell sine smøreoljer i Norden, viser at fire av fem liter smøreolje som totalt tankes på biler, skip, anleggsmaskineri eller industrielt maskineri i de nordiske landene, fortsatt er mineralsk. De siste årene har de nordiske landene imidlertid økt sitt bruk av syntetiske oljer markant: Bare fra første kvartal 2014 til første kvartal 2015 økte Univar sine leveranser av syntetisk olje i Norge, Sverige, Danmark og Finland med hele 46 prosent. Ingen steder i verden kan vise til like stor vekst eller prosentmessig andel bruk av syntetiske oljer, forteller salgssjef for Univar i Norge, Helge Johnsen.

– At Norge og de andre nordiske landene er mer ”tørste” på syntetiske smøreoljer enn andre land, er både teknologisk, geografisk og økonomisk motivert. For det første har vi en større andel moderne maskiner her nord – teknologi som krever mer avanserte oljeprodukter for å fungere optimalt. I Norden har vi også svært varierende klima med store temperatursvingninger, noe som stiller høye krav til smøreoljene, sier Helge Johnsen.

Forbruk og miljø

Miljøhensyn, så som krav til lavere utslipp, er også et tyngre argument i de Nordiske landene enn i andre deler av verden. Et mer høyteknologisk motoroljeprodukt bidrar blant annet til å redusere drivstofforbruket i nyere maskineri. En av de viktigste årsakene til veksten i bruk av syntetiske oljer, er uansett langsiktige, driftsmessige vurderinger, forteller Helge Johnsen.

– I Norge ser vi at bedrifter er stadig mer villige til å betale for høyteknologiske smøreprodukter til tross for at de i enkelte bransjer er opp til fire ganger dyrere enn mineraloljeprodukter. Grunnen er at syntetiske oljer varer lengre, er mer skånsomme og reduserer servicebehovet, noe som igjen redusere driftskostnadene og forhindrer driftstopp, forteller Johnsen.

Fattige land henger etter

Det er i første omgang land i Øst-Europa, samt utviklingsland i den tredje verden, som henger etter i bruken av helsyntetiske smøreoljer. Det forteller ansvarlig tekniker for Univar i Norden, Christoffer Hansen.

– I land som Brasil, Russland, Kina og India går lagt flere for de rimeligste løsningene, som ofte betyr billige, enklere oljer. Årsaken er gjerne manglende kunnskap om smøreoljer, i tillegg til en presset økonomi. Vedlikeholdet av maskiner er ikke heller alltid førsteprioritet. Vi regner imidlertid med at utviklingen vil gå fremover og at bruken av syntetiske oljer vil stige også i disse landene fremover, sier Christoffer Hansen i Univar.