skip to main content
SwedishNorwegianFinnishDanish

Godkjent av Vattenfall

januar 7, 2016

Transformatoroljen Shell Diala S4 ZX-I ble nylig godkjent til bruk i alle transformatorer og elektrisk utstyr hos det svenske energiselskapet Vattenfall. Det kan bety mye for Univar.

– At både Diala S4 ZX-I nå er godkjent av Vattenfall er viktig for oss i Univar som makrodistributør av Shells smøremidler i Norden. Vattenfall er en av Europas største elprodusenter, og det er et kvalitetsstempel for våre produkter at disse nå er godkjent, forklarer Geir Eikemo, technical manager fra Univar.

Vattenfall eier 100% av den svenske staten, og deres hovedprodukter er elektrisitet, varme og gass. Når det gjelder elektrisitet og varme er Vattenfall involvert i hele verdikjeden; produksjon, distribusjon og salg. Når det gjelder gass står Vattenfall for salg, og de er også store innenfor energihandel. Vattenfall produserer elektrisitet fra forskjellige energikilder; vindkraft, kjernekraft, naturgass, biomasse og vannkraft. Deres omsetning i 2014 var 165 945 millioner svenske kroner.

Det var i september at Shell Diala S4 ZX-I ble godkjent av Vattenfall for bruk i deres transformatorer og elektrisk utstyr.

Shell Diala S4 ZX-I er laget av ren GTL baseolje som er svovelfri. Som et resultat blir ikke papiret i transformatorene sprøtt som tidligere. Oljen er også mer sikker med et høyere flammepunkt, som faktisk er 50 grader høyere og dermed øker sikkerhetsfaktoren betydelig. Oljen har ekstremt bra lavtemperaturegenskaper helt ned til minus 30 grader. Den er også mer biologisk nedbrytbar, sammenliknet med andre konvensjonelle produkter på markedet.