skip to main content
SwedishNorwegianFinnishDanish

Service tips for dine motorsykler

Trumpet-Bike-image_nyÅ vedlikeholde motorsykkelen din regelmessig hjelper den til å prestere på sitt aller beste, og sørger for at du kan nyte trygg og problemfri kjøring. Mange av de grunnleggende servicejobbene er enkle nok til at du kan gjøre dem selv:

Olje- og filter-bytte

Motoroljen må skiftes regelmessig for å sikre motoren lang levetid. Slik gjør du det:

Skru ut avtappingspluggen fra bunnpannen og tapp den gamle oljen i en egnet spilloljebeholder. Kontroller at tappeplugg-pakningen er i god stand og sett tilbake tappepluggen. Skru ut det gamle oljefilteret og skru det nye filteret på plass. Kast det gamle filteret.

Luftfilter

Sykler er utstyrt med enten et papir- eller skum-type luftfilter element. Hvis det er et papirelement, kan du trykke på det for å fjerne støv. Skumelementer må vaskes i et løsemiddel og deretter tørkes og re-oljes. Hvis elementet er veldig skittent eller skadet, må du skifte til et nytt.

Tennplugger

Over tid vil tennplugger vise tegn på slitasje og gapet mellom elektrodene vil endre seg. Du bør måle tennplugg-åpningen med et følerblad og justere åpningen ved å bøye sideelektroden.  Det vil også være en oppbygging av avleiringer på enden på grunn av forbrenningsprosessen. Du må fornye tennpluggene hvis de er skitne eller dårlige på grunn av korrosjon.

Drivkjede justering

Det bør være en viss slakk i kjedet – vanligvis ca 30 mm, men sjekk håndboken din. Kjedet vil strekke seg ved bruk, og du bør ta opp for mye slakk med kjedejustererne på endene av svingarmen.

Mål den totale mengde av slakk i kjedet ved et punkt midtveis mellom tannhjulene på nedre løp av kjeden. Hvis du trenger å justere kjedestrammingen, løsne bakaksel mutterene. Bruk justeringsinnretningene på endene av svingarmen for å justere kjedestrammingen. Juster hver og en like mye. Sjekk at hjul justeringsmerkene er de samme på hver side, og stram bakakselmutterene.

Oljebehandle kabler, spaker og støtte

Fordi kabler og hendler blir utsatt for vær og vind, må de smøres regelmessig for å sikre god funksjon. Påfør noen dråper lett olje eller et aerosol smøremiddel på utsatte ender av kabler, gasshåndtak – kabel  , bremsepedalen, girskiftspak  og på støtten.

Clutch justering

Riktig justering av kløtsjen er viktig for å sikre jevn giring og hindre kløtsjfeil. De fleste kløtsjer er kabelopererte og vil ha en gjenget justerer og låsemutter ved hver ende for å angi frispill.

Motorens tomgangshastighet

Sjekk at motoren går med riktig tomgangsturtall når den er skikkelig varm. Det er vanligvis en justeringsskrue for tomgangshastighet på siden av forgasserne.

Bremseklosser

Friksjonsmaterialet i bremseklossene dine  vil etter hvert slites ned til et lavt nivå, noe som medfører at klossene må fornyes. Du kan se klossematerialet via munningen av målepunktet. De fleste klossene har slitasje indikator spor, utsparinger eller en linje for å indikere grensen for slitasje. Hvis du ikke kan se klossematerialet klart, må klossene fjernes fra klaven for undersøkelse.