skip to main content
SwedishNorwegianFinnishDanish

Syntetisk motorolje

Rolling-tiersDet er to hovedtyper av baseoljer: mineralsk og en helt syntetisk. Motoroljer merket som «del-» eller «semi-syntetisk» eller «syntetisk teknologi» inneholder en blanding av disse to typer.

Hvorfor syntetisk er bedre enn «naturlig»
Naturlige produkter er tradisjonelt ansett å være «bedre» enn syntetiske. I tilfellet motorolje har imidlertid Shells forskere lykkes i å utvikle en rekke syntetiske produkter med bedre egenskaper enn deres naturlige motstykker – og færre av deres mangler.

Syntetiske baseoljer gir forbedret ytelse fordi de er produsert ved hjelp av avanserte kjemiske prosesser, slik at deres molekylstruktur og dermed deres egenskaper, kan reguleres nøye. For eksempel er helsyntetiske oljer som Shell Helix Ultra designet for å flyte lettere ved oppstarts-temperaturer (som er når de fleste slitasjer oppstår). De er mer motstandsdyktig mot varme, og lettere beskyttet av antioksidante tilsetningsstoffer (oksidasjon er en naturlig nedbrytningsprosess som oppstår i oljen over tid). De er også mindre flyktige enn mineraloljer.

For eksempel, sammenlignet med en normal API SG /CD mineralolje, vil en helsyntetisk motorolje som Shell Helix Ultra kunne levere:

 • Opptil fem ganger bedre rensing.
 • Opptil tre ganger mer beskyttelse.
 • Mindre enn halvparten så mye slitasje.

Fordeler
Viktige fordeler med syntetiske motoroljer inkluderer

 • Høyere renhet og kvalitet enn mineralske baseoljer – noe som betyr færre uønskede komponenter, inkludert svovelholdige forbindelser og reaktive eller ustabile hydrokarboner.
 • Mer enhetlig og konsistent molekylær sammensetning – som reduserer væskefriksjonsnivåer.
 • Kan bli skreddersydd for å møte kravene til moderne motorprodusenter (krav som oljer som Shell Helix Ultra ikke bare møter, men ofte overgår).
 • Shell Helix syntetiske oljer er designet for å yte under de mer ekstreme forhold som kan oppstå i moderne motorer+C16.

Hvorfor yter syntetiske oljer så godt?

Egenskaper med syntetiske oljer resulterer i fordeler.

 • Lav total viskositet og redusert friksjon i væsken betyr overlegne flytegenskaper.
  Dette resulterer i økt motoreffektivitet og drivstofføkonomi, samt lavere oljetemperaturer.
 • Takket være oljens høye viskositetsindeks, påvirkes viskositeten mindre av temperaturforandringer enn med vanlige mineraloljer.
 • Oljen ikke blir for tykk når det er kaldt, eller for tynn når varmt. Dette reduserer motorslitasje ved ekstreme temperaturer.
 • Mindre viskositets modifikator trengs, det fører til lavere nivåer av avleiringer.
 • Ved høye temperaturer blir viskositeten og skjærmotstand beholdt. Dette betyr bedre motorbeskyttelse ved høye hastigheter eller ved stor belastning.
 • Ved lave temperaturer tykner ikke oljene uforsvarlig mye. Dette betyr enklere starter med mindre belastning på batteriet. Olje sirkulerer raskt rundt i motoren, noe som gir beskyttelse fra oppstart. Motoren varmes opp raskere og når optimal ytelse tidligere, noe som forbedrer drivstofføkonomien.
 • Lav volatilitet betyr færre flyktige komponenter i oljen og derfor mindre fordampning eller avbrenning. Dette resulterer i lavere oljeforbruk, mindre etterfylling og mindre oljefortykning, noe som bidrar til å opprettholde drivstofføkonomi og redusere motorslitasje.
 • Høy oksideringsmotstand betyr at oljemolekylene sjeldnere bryter sammen eller forringes, spesielt ved høyere temperaturer. Dette holder motoren renere gjennom redusert dannelse av slam og etsende syrer, færre avleiringer i motoren og mindre oljefortykning – alt bidrar til å opprettholde drivstofføkonomi og reduserer slitasjen.