skip to main content
SwedishNorwegianFinnishDanish

Vi är ditt smörjmedelsteam i Sverige

Jan Dalgaard Pedersen
Säljchef Sverige
M: (+45) 35 24 07 23

Bengt ”Pinnen” Ramström
Säljrepresentant smörjmedel – mellersta Sverige
M: 070-379 33 46

Johnny Strömberg
Säljrepresentant smörjmedel
M: 073-314 89 12

Nils-Eric Backlund
Säljrepresentant smörjmedel – norra Sverige/övre Norrland
M: 070-511 42 91

Stefan Olofsson
Säljrepresentant smörjmedel – södra Sverige
M: 070-552 58 81

Tom Christensen
Säljrepresentant smörjmedel – västra Sverige
M: 070-568 17 23

Peter Abraham
Säljrepresentant smörjmedel – Sverige
M: +45 31 67 47 54

Thomas Kristensen
Nordic Aviation Sales
M: +45 22 20 51 84

För beställning av produkter kontakta Customer Service:
040-35 28 01
order.se@univar.com
eServe.univareurope.com

För teknisk rådgivning kontakta Nordic Technical Helpdesk:
nordic.technicalhelpdesk@univareurope.com

Besöksadress:
Malmö:
Univar AB
Kungsgaten 6
211 49 Malmö

Göteborg:
Univar AB
Marieholmsgatan
Göteborg