skip to main content
SwedishNorwegianFinnishDanish

Godkänd av Vattenfall

januari 7, 2016

Transformatoroljan Shell Diala S4 ZX-I har nyligen godkänts för användning i alla transformatorer och all elektrisk utrustning inom det svenska energibolaget Vattenfall. Det kan betyda mycket för Univar.

– Att Diala S4 ZX-I nu har godkänts av Vattenfall är viktigt för oss inom Univar, som makrodistributör av Shells smörjmedel i Norden. Vattenfall är en av Europas största producenter av elenergi och acceptans från dem är ett gott betyg på kvaliteten hos våra produkter, förklarar Geir Eikemo, technical manager från Univar.

Vattenfall är helägt av svenska staten, och företagets huvudprodukter är el, värme och gas. När det gäller el och värme är Vattenfall involverat genom hela värdekedjan – produktion, distribution och försäljning. Inom gas står Vattenfall för försäljningsledet, och företaget är också en storaktör inom energihandel. Vattenfall producerar el från sex olika energikällor: vindkraft, vattenkraft, biomassa, kärnkraft, kol och gas. Vattenfalls omsättning uppgick till 165 945 miljoner kronor år 2014.

Det var i september som Shell Diala S4 ZX-I godkändes av Vattenfall för användning i företagets transformatorer och elektriska utrustning.

Shell Diala S4 ZX-I baseras på ren GTL-basolja, som är svavelfri. Detta innebär att det isolerande papperet i transformatorerna inte blir sprött, vilket tidigare varit ett problem. Oljan är också säkrare med sin 50 grader högre flampunkt, något som ökar säkerhetsfaktorn betydligt. Oljan har extremt goda lågtemperaturegenskaper, ända ner till minus 30 grader. Den är också mer biologiskt nedbrytbar än andra konventionella produkter på marknaden.