skip to main content
SwedishNorwegianFinnishDanish

Miksi Shell Advance on oikea öljy moottoripyörään?

Advance-förpackningar_NYjpgShell on koonnut kokeneita maailmanlaajuisia työryhmiä selvittämään, mitä pyöräilijät haluavat moottoripyöräöljyltä. Listan kärjessä olivat maksimaalinen luotettavuus, suorituskyky ja puhtaus.

Paras suoja moottorille

Jokainen Shell Advance -tuote on suunniteltu suojaamaan moottoria sekä varmistamaan pyörän sujuva käynti ja täydellinen reagointi.

Nelitahtimoottorin suojaus

Shell Advance -öljyt ovat erikoissekoitus huippulaatuisia synteettisiä, puolisynteettisiä tai mineraaliperusöljyjä. Niihin sekoitetaan myös huippusuorituskykylisäaineita, jotta ne suojaisivat moottoria pitkään rasitukselta ja parantaisivat puhtautta. Vähemmän kehittyneissä öljyissä kiihkeät leikkausvoimat voivat aiheuttaa viskositeettia muokkaavien aineiden hajoamiseen. Nämä aineet estävät öljyä ohentumasta liikaa, kun se kuumenee. Kun hajoaminen tapahtuu, öljyyn vapautuu pieniä hiilihiukkasia, jotka voivat muodostaa lietekertymiä. Tästä voi seurata karstoittumista ja lakkakertymiä etenkin kuumiin moottorin osiin, kuten mäntiin ja männänrenkaiden uriin. Näistä seuraa käynnistymisongelmia, tehonmenetystä ja mäntien metallipintojen kulumista. Shell Advance -öljy minimoi kaiken tämän.

Likakertymien ehkäisy

Shell Advance -teknologia auttaa ehkäisemään öljyn hajoamista nelitahtimoottoreissa, jolloin öljy toimii tehokkaasti aina seuraavaan öljynvaihtoon asti. Pesevät aineet pitävät osia puhtaana irrottamalla ja neutraloimalla sitkeitä mustia hiilihiukkasia, joita voi kertyä nopeasti osiin, joiden voitelussa on käytetty vähemmän kehittyneen koostumuksen öljyjä. Nykyaikaisen moottoripyörän moottorin ankarassa ympäristössä öljy hajoaa ajan mittaan, jolloin se menettää koostumuksen myötä saamiaan ominaisuuksia. Tämä hajoaminen johtaa happojen kertymiseen ja öljyn viskositeetin kasvamiseen. Tämä puolestaan heikentää moottorin suorituskykyä ja suojaa, jota öljy antaa moottorin osille.

Shell Advance -teknologia suunniteltiin pidentämään öljyn käyttöikää ja ylläpitämään koostumusta, jotta moottori kävisi valmistajan suunnittelemalla tavalla. Shell Advancen koostumus on suunniteltu erityisesti hyödyntämään kapeaa viskositeettialuetta. Tämä vähentää moniasteöljyjen valmistuksessa tarvittavien viskositeettia muokkaavien aineiden määrää. Kun viskositeetinmuokkaajia on vähän, niistä muodostuu vähemmän likaa, kun ne hajoavat. Siten moottori pysyy kauemmin puhtaana.

Shell Advance -nelitahtiöljyjen tärkeimmät edut

Pitkäkestoinen ja turvallinen voitelu hyvän lämmönkeston ansiosta.
Moottori käynnistyy vaivattomasti ja saa suojaa välittömästi erinomaisten kylmävirtausominaisuuksien ansiosta.
Öljynkulutus pysyy pienenä vähäisen haihtuvuuden ansiosta.
Pitkäaikainen puhtaus tehokkaan hapettumisen vastustuksen ja huippulaatuisten pesevien lisäaineiden ansiosta.
Liejun kertymistä estetään vahvoilla jakauttavilla lisäaineilla, jotka sitovat hiilihiukkaset öljyyn. Voiteluteho maksimoituu vaahdonestoaineiden ansiosta.
Hapon kertyminen neutraloidaan erikoislisäaineilla.

Kaksitahtimoottorin suojaus

Shell Advance -moottoripyöräöljy on valikoitu antamaan Shellin äärimmäinen suojaus kaksitahtimoottorin kaikille keskeisille osille, etenkin männille, laakereille ja pakokaasujärjestelmälle. Lisäaineiden valinta perustuu rasituksen ja kemiallisen korroosiovaikutuksen määrään, joka pyörän osien on kestettävä.

Kaksitahtiöljy syötetään pyörään polttoainejärjestelmän kautta. Öljy ja sitä suojaavat tärkeät lisäaineet kuluvat jatkuvasti palamisessa ja korvataan uuden polttoaine-öljypanoksen myötä. Siksi öljy altistuu liikkuville osille vain hyvin lyhyen ajan, ennen kuin se palaa. Siksi on erityisen tärkeää, että öljy on laadukasta, jotta se antaa moottorille riittävästi suojaa.

Shell Advance laaditaan nimenomaisesti pitämään pyörän moottorit ja pakokaasu puhtaana. Vähemmän kehittyneen öljyn käytöstä voi seurata enemmän kitkaa ja kulumista pyörälle. Tämä voi johtaa männän ja sylinterin hiertymiseen, männänrenkaan takerteluun ja laakerien kiinnileikkautumiseen – kaikki nämä ongelmat vaikuttavat pyörän suorituskykyyn ja ajettavuuteen. Shell Advance auttaa myös minimoimaan karstoittumisen palamisen aikana. Tämä vähentää sellaisten tukkeutumisten riskiä, jotka voivat lopulta johtaa moottorin kiinnileikkautumiseen.

Shell Advance suojaa moottoria myös syöpymiseltä ja auttaa ehkäisemään muita ongelmia, kuten sytytystulpan likaantumista, ennenaikaista sytytystä, pakokaasujärjestelmän tukkeutumista ja liiallista savuntuotantoa. Kaikki tämä johtaa puhtaampaan moottoriin ja pakokaasujärjestelmään ja auttaa saamaan pyörästä enemmän irti pidempään.

Testit todistavat, että muihin johtaviin merkkeihin verrattuna Shell Advance VSX 2 tuottaa vähemmän karstaa erityyppisiin mäntiin ja sylinterinkansiin. Runsas karsta voi vaikuttaa pyörän suorituskykyyn ja vaurioittaa osia.

Shell Advance -kaksitahtiöljyjen keskeiset ominaisuudet

Vähäinen savunmuodostus.
Tehokas suoja pakokaasujärjestelmän tukkeutumista vastaan.
Laadukas kulumissuojaus.
Tehon säilytys.
Runsas voitelu varmistaa, että liikkuvat osat on suojattu metallipintojen joutumiselta kosketuksiin. Täyttää tai ylittää korkeimmat kansainväliset määritykset (JASO, ISO, API).