skip to main content
SwedishNorwegianFinnishDanish

Optimoitu voiteluhuolto

Rullager_ny

Optimoidussa voiteluhuollossa on kyse tuottavuutta parantavasta huollosta. Tällöin tuotteita ja energiaa kuluu vähemmän ja asiakas voi keskittyä muihin tehtäviin.

Kuten otsikkokin antaa ymmärtää, on kyse siitä, että voiteluaineita tarkastellaan useista eri näkökulmista: yrityksen eri yksiköt ovat vastuussa prosessin eri osista ja kaikki keskittyvät eri asioihin. Siten esim. osto ja logistiikka pyrkivät yksinkertaistamaan toimintaa, tuotanto keskittyy ennen kaikkea toimintaan ja saavutettavuuteen ja kunnossapidon tärkeimpänä prioriteettina on vuorostaan resurssien optimointi yrityksen kunnossapitostrategian mukaan.

Tästä kaikesta Univar Lubricantsilla on paljon kokemusta. Voimme auttaa parantamaan yrityksenne kokonaistaloutta, koska me pyrimme optimoidun huollon avulla yksinkertaistamaan yrityksenne kaikkia toimintoja.

Mitä optimoitu huolto tarkoittaa käytännössä?

Meille se merkitsee sitä, miten me suhtaudumme yhteisiin velvollisuuksiimme, ja palvelu kehittyy yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Yhdessä me voimme parantaa yrityksenne kokonaistaloutta.

Suunnitteluvaihe

Voiteluaineita pidetään useimmiten itsestäänselvyytenä erilaisissa kone-elinten hankinnoissa, mutta me emme ajattele niin. Käsityksemme mukaan voiteluaine on koneen suorituskykyyn ratkaisevasti vaikuttava komponentti, ja sitä tulee sen vuoksi myös ajatella komponenttina. Kone-elimet ovat elinkaarensa eri vaiheissa, ja elinkaaren aikana eteen tulee tiettyjä toimenpiteitä ja mahdollisuuksia riippuen kunnossapitostrategiasta ja sen mukaisista valinnoista.

Kunnossapitokäytännöt ja rakenne

Kaikkien yritysten huoltostrategioissa on tärkeää määrittää tietyt voitelun optimointia koskevat perusasiat, ja ensisijaisen tärkeää on harkita, miten toimitaan voiteluhuollon optimoimiseksi.

Yritykset hyötyvät meidän työstämme, koska me voimme yksinkertaistaa yrityksen kaikkia toimintoja. Ota meihin yhteyttä, niin voimme yhdessä laatia juuri teidän yrityksenne tarpeisiin sopivan ratkaisun.