skip to main content
SwedishNorwegianFinnishDanish

Optimeret vedligeholdelse med smøremidler

Rullager_ny

Optimeret vedligeholdelse med smøremidler handler om vedligeholdelse, der forbedrer produktiviteten. Forbruget af produkterne mindskes, og det samme gør energiforbruget, ligesom arbejdskraften kan udnyttes bedre.

Det handler om at betragte smøremidler fra flere forskellige synsvinkler ud fra de forskellige funktioner i en virksomhed, der er ansvarlige for forskellige elementer i processen, og som alle har forskellig fokus. For eksempel ønsker indkøb og logistik mindre kompleksitet, produktionen har drift og tilgængelighed som førsteprioritet, mens vedligeholdelsesafdelingen lægger størst vægt på ressourceoptimering i virksomhedens vedligeholdelsesstrategi.

Alt dette har vi hos Univar Lubricants stor erfaring med, og vores indsats vil gøre en forskel for din virksomheds samlede økonomi, for vi arbejder for at reducere kompleksiteten i alle virksomhedens funktioner ved hjælp af optimeret vedligeholdelse.

Hvad indebærer optimeret vedligeholdelse i praksis?

Vi betragter det som en måde at forholde sig til vores fælles forpligtelser på, og optimeret vedligeholdelse opstår i mødet mellem os. I fællesskab kan vi levere den bedste samlede økonomi for jeres virksomhed.

Projekteringsfasen

Smøremidler betragtes oftest som en selvfølgelighed ved indkøb af forskellige maskinelementer, men sådan ser vi ikke på det. Vores holdning er, at et smøremiddel er en komponent, der har indflydelse på en maskines ydeevne, og derfor skal det behandles som en komponent. Maskinelementer befinder sig i forskellige faser i deres livscyklusser, og der indføres foranstaltninger og opstår muligheder afhængig af vedligeholdelsesstrategien og de valg, der træffes som følge deraf.

Vedligeholdelsesrutiner og struktur

Uanset en virksomheds vedligeholdelsesstrategi bør man arbejde med nogle grundlæggende problemstillinger for at optimere smøringen. Frem for alt skal man overveje, hvordan arbejdet for at levere optimeret vedligeholdelse med smøremidler foregår.

Vores indsats gør forskellen, fordi vi kan hjælpe til med at reducere kompleksiteten i alle virksomhedens funktioner. Kontakt os, så vi i fællesskab kan udarbejde en løsning, der passer til netop din virksomheds behov.