skip to main content
SwedishNorwegianFinnishDanish

Servicetips til dine motorcykler

Trumpet-Bike-image_nyJævnlig vedligeholdelse af din motorcykel hjælper den med at yde sit bedste og sikrer, at du kan nyde en sikker og problemfri kørsel. Mange af de grundlæggende serviceopgaver er nemme nok til, at du kan udføre dem selv:

Olie- og filterskift

Motorolien skal skiftes regelmæssigt for at sikre motorens levetid. Sådan gør man:

Fjern aftapningsproppen fra bundkarret, og tøm den gamle olie ud i en afløbsbakke. Kontroller, at bundproppens pakning er i god stand, og monter derefter bundproppen. Skru det gamle oliefilter af, og skru det nye filter på plads. Bortskaf det gamle filter.

Luftfilter

En motorcykel er udstyret med luftfilterelement af enten papir eller skum. Hvis det er et papirelement, kan du banke let på det for at fjerne støv. Skumelementer skal vaskes i opløsningsmiddel og derefter tørres og mættes med olie igen. Hvis elementet er meget snavset eller beskadiget, skal du montere et nyt.

Tændrør

Med tiden vil tændrørene vise tegn på slid, og mellemrummet mellem deres elektroder vil gå ud af justering. Du bør måle tændrørenes mellemrum med et søgerblad og justere afstanden ved alene at bøje sideelektroden. Der vil også ophobes aflejringer ved gnistområdet på grund af forbrændingsprocessen. Tændrørene skal udskiftes, hvis de er beskidte eller meget korroderede.

Drivkædejustering

Drivkæden bør til en vis grad være slæk – normalt omkring 30mm, men se din instruktionsbog. Kæden vil strækkes ved brug, og du bør fjerne den overskydende slaphed med kædejusteringsanordningerne på svingarmens ender.

Mål drivkædens samlede slaphed ved et punkt midtvejs mellem kædehjulene på den nederste del af kæden. Hvis der er brug for at justere kædespændingen, skal du løsne bagakslens møtrik. Brug justeringsanordningerne på svingarmens ender til at justere kædespændingen. Juster hver af dem lige meget. Kontroller, at hjulsporingsmærkerne er de samme på hver side, og stram derefter bagakslens møtrik.

Oliekabler, håndtag og lejer

Fordi kabler, støtteben og håndtagslejer udsættes for vind og vejr, skal de smøres regelmæssigt for at sikre, at de kører problemfrit. Påfør få dråber let olie eller smørespray på kabelenderne, håndtagslejer, bremsepedal samt gearskiftehåndtagenes og støttebenets lejer.

Koblingsjustering

Korrekt justering af koblingen er vigtigt for at sikre glatte gearskift og forhindre, at koblingen glider eller slæber. De fleste koblinger er kabelbetjente og vil have gevindjustering og låsemøtrik i hver ende til at indstille spillerummet.

Motorens tomgangshastighed

Kontroller, at motorens tomgang har den korrekte hastighed, når den er helt varmet op. Tomgangshastigheden kan oftest justeres med en knap ved siden af ​​karburatorerne.

Bremseklodser

Bremseklodsens friktionsbelægning vil på et tidspunkt blive slidt tyndt, og her skal klodserne fornys. Man kan se bremsebelægningen gennem kaliberens åbning. De fleste bremseklodser har slidindikatorriller, udskæringer eller en linje, der angiver slidgrænsen. Hvis du ikke kan se bremsebelægningen tydeligt, skal klodserne fjernes fra kaliberen og undersøges.