skip to main content
SwedishNorwegianFinnishDanish

Syntetisk motorolie

Rolling-tiersDer er to hovedtyper af baseolie: mineralsk og fuldsyntetisk. Motorolier, der er mærket med “del-” eller “semisyntetisk” eller “syntetisk teknologi”, indeholder en blanding af disse to typer.

Hvorfor syntetisk er bedre end “naturlig”
Naturlige produkter anses traditionelt for at være “bedre” end syntetiske. I tilfældet motorolie er det dog lykkedes Shells forskere at udvikle en række syntetiske produkter med bedre egenskaber end deres naturlige modstykker – og færre af deres mangler.

Syntetiske baseolier giver forbedret ydeevne, fordi de fremstilles ved hjælp af avancerede kemiske processer, så deres molekylære struktur, og dermed deres egenskaber, kan styres nøje. For eksempel er fuldsyntetiske olier som Shell Helix Ultra designede til at strømme lettere ved starttemperaturer, hvor der er mest slid. De er mere modstandsdygtige over for varme og beskyttes lettere af antioxidant-additiver (oxidering er en naturlig nedbrydningsproces, der sker i olien med tiden). De er også mindre flygtige end mineralolier.

Sammenlignet med en almindelig API SG/CD-mineralolie har en fuldsyntetisk motorolie som Shell Helix Ultra for eksempel vist sig at give:

 • Op til fem gange bedre rensning.
 • Op til tre gange mere beskyttelse.
 • Mindre end halvt så meget motorslid.

Fordele
Af vigtige fordele ved syntetiske motorolier kan nævnes:

 • Højere renhed og kvalitet end mineralske baseolier – hvilket giver færre uønskede komponenter, herunder svovlholdige forbindelser og reaktive eller ustabile kulbrinter.
 • Mere ensartet og jævn molekylær sammensætning – hvilket reducerer væskefriktionsniveauerne.
 • Kan skræddersyes pålideligt til at opfylde moderne motorfabrikanters krav (krav, som olier som Shell Helix Ultra ikke bare opfylder, men ofte overstiger).
 • Syntetiske Shell Helix-olier er designet til at yde under de mere ekstreme forhold, der forekommer i moderne motorer.

Hvorfor yder syntetiske olier så godt?

Egenskaber ved syntetiske olier 

 • Lav samlet viskositet og reduceret friktion i væsken giver overlegne strømningsegenskaber. Dette resulterer i forbedret motoreffektivitet og brændstoføkonomi samt lavere olietemperaturer.
 • Takket være oliens høje viskositetstal påvirkes viskositeten mindre af temperaturændringer end ved almindelige mineralolier.
 • Olien bliver hverken for tyk, når den er kold, eller for tynd, når den er varm. Dette reducerer motorslid ved ekstreme temperaturer.
 • Der kræves mindre viskositetsmodificerende middel, hvilket fører til færre aflejringer.
 • Viskositet og forskydningsmodstand bevares ved høje temperaturer. Dette beskytter motoren bedre ved høje hastigheder eller tung belastning.
 • Ved lave temperaturer fortykkes olien ikke unødigt. Dette gør starten lettere og belaster batteriet mindre. Olie cirkulerer hurtigt rundt i motoren, hvilket giver beskyttelse lige fra begyndelsen. Motoren varmer hurtigere op og når hurtigere den optimale ydeevne, hvilket forbedrer brændstoføkonomien.
 • Lav flygtighed betyder færre flygtige komponenter i olien og dermed mindre fordampning eller afbrænding. Dette resulterer i lavere olieforbrug, færre påfyldninger og mindre oliefortykkelse, hvilket bidrager til at bevare brændstoføkonomien og reducere motorslid.
 • Høj oxideringsbestandighed betyder, at oliemolekylerne er mindre tilbøjelige til at bryde sammen eller blive forringet, særligt ved højere temperaturer. Dette holder motoren renere gennem reduceret dannelse af slam og ætsende syre, færre aflejringer i motoren og mindre oliefortykkelse – alt sammen bidrager til at bevare brændstoføkonomien og reducere motorslid.