skip to main content
SwedishNorwegianFinnishDanish

Myter om bilolie

roadMyter har skabt en masse forvirring om motorolie. Se her om det, du “ved”, er sandt eller ej.

Myte 1: “En lille smule olie er godt, en masse er bedre.”
Overfyldning af krumtaphuset med olie er skidt. Det kan forårsage for kraftig varme på grund af forøget modstand og således forkorte oliens levetid. Desuden vil en masse olie blive sprøjtet ind i cylindrene og forårsage overdreven olieafbrænding og dermed forøge mængden af aflejringer i forbrændingskammeret, hvilket kan give driftsproblemer.
Mange tror, at fire liter olie lige passer til en firecylindret bil. Dette er ikke altid tilfældet. Se krumtaphusets nøjagtige kapacitet i din bilmanual. Måske kan du gemme noget olie til efterfyldning. Husk at fylde krumtaphuset til det niveau, der er angivet på oliepinden – aldrig mere, aldrig mindre.

Myte 2: “En motorolie, der bliver sort, nytter ikke noget.”
Tværtimod er en motorolie, der ikke bliver sort, et tegn på, at olien ikke fungerer. Moderne motorolier indeholder rense- og dispergeringsadditiver, der holder motorens indre dele rene ved at fjerne kulaflejringer og holde dem oplsæmmet i olien, hvor de ikke gør skade.
Det er bedre at beholde kulaflejringerne i olien, så de kan tømmes ud, end at efterlade dem som aflejringer i motoren, hvor de gør mest skade.

Myte 3: “Alle motorolier er ens.”
Motorolier afviger i deres fysiske egenskaber, additivteknologi og additivindhold. Forskellige olier er sammensat til at opfylde forskellige specifikationer.
Udvælgelsen af ​​en velegnet motorolie afhænger af motorproducentens anbefaling og den type drift, som olien vil blive udsat for. At bruge den rigtige olietype er mere økonomisk i det lange løb. For at finde den rigtige olie til dig, kan du prøve vores Shell LubeMatch-værktøj her.

Myte 4: “Additiver kan øge motoroliens og motorens ydeevne.”
At putte kommercielt tilgængelige additiver i motorolie er som at putte sukker i sodavand – der er ikke brug for det. Højkvalitetsmotorolier er sammensat med alle de additiver, der er nødvendige for at sikre, at motorerne fungerer optimalt.
Additiver kan hverken reducere olieforbruget i en gammel motor eller genoprette en gammel olies motorbeskyttende egenskaber. Faktisk kan additiver forstyrre oliens kemi og skabe nye problemer.
Det er sikrere og mere økonomisk at bruge kvalitetstestede og ‘indpakkede’ højkvalitetsolier. Spild ikke dine penge på additiver.

Myte 5: “Olie bliver aldrig for gammelt.”
Olie bliver for gammelt. Oliens primære fjende er varme. Ved høje driftstemperaturer begynder olien at oxidere og blive tykkere. Derudover kan motorolien blive fyldt med for meget sod, vand, syre, støv, metalpartikler og oxiderede materialer. Disse kan forårsage tilstopning af oliefiltre og -passager eller forhindre nogle afgørende motordele i at fungere korrekt.
Skift olien regelmæssigt ved det anbefalede olieskiftinterval.