skip to main content
SwedishNorwegianFinnishDanish

Danske virksomheder er storforbrugere af syntetisk olie

juni 2, 2015

Nye tal viser, at de nordiske lande er verdensførende inden for brugen af højteknologiske smøreolieprodukter. Ifølge Univar er årsagen større fokus på miljø og bæredygtig økonomi.

Mineralolie som smøremiddel er fortsat langt det mest dominerende på verdensplan, hvilket også er tilfældet i Norden. Ikke desto mindre er der en markant udvikling inden for brugen af syntetiske smøreolier i gang. Det viser nyt tal fra Univar, der er Shells leverandør af smøreolier i Norden.

Således er brugen af syntetisk olie steget markant i de nordiske lande igennem de senere år. I første kvartal 2015 øgede Univar sine leverancer af syntetiske smøreolier til Danmark, Sverige, Norge og Finland med 46 procent sammenlignet med året forinden. Ingen steder i verden kan fremvise en lignende vækst på området, fortæller Jan Dalgaard-Pedersen, der er salgschef for Univar i Danmark.

”At Danmark og de andre nordiske lande er mere tørstige efter syntetiske smøreolier end andre lande er både teknologisk, geografik og økonomisk motiveret. For det første har vi en større andel af moderne maskiner i Norden – teknologi der kræver avancerede olieprodukter for at fungere optimalt. Derudover har vi et stærkt varierende klima med store temperatursvingninger, hvilket også stiller høje krav til smøreolierne,” siger Jan Dalgaard-Pedersen.

Forbrug og miljø

Miljøhensyn som krav om lavere udledninger af skadelige stoffer vejer også tungere i Norden sammenlignet med resten af verden. De højteknologiske syntetiske olieprodukter bidrager blandt andet til at reducere brændstofforbruget i nyere maskineri. Derudover skaber brugen af syntetiske olier langsigtede driftsfordele, forklarer Jan Dalgaard-Pedersen.

”I Danmark ser vi, at virksomheder er stadigt mere villige til at betale for højteknologiske smøreolier til trods for, at de i nogle brancher kan være op til fire gange så dyre som mineralolieprodukter. Årsagen er, at de syntetiske olier har en længere virkningsgrad, er mere skånsomme og reducerer behovet for service på maskinerne – noget som igen reducerer driftsomkostningerne og skaber færre driftstop,” siger han.

Fattige lande halter efter

Der er særligt lande i Østeuropa samt udviklingslande i Den tredje verden, der halter efter, hvad angår brugen af højteknologiske syntetiske smøreolier. Det fortæller teknisk chef for Univar i Norden, Christoffer Hansen.

”I lande som Brasilien, Rusland, Kina og Indien går langt flere efter de konventionelle løsninger, hvilket ofte er lige med billigere og mere simple olier. Årsagen er ofte manglende viden om smøreolier og en presset økonomi, ligesom vedligeholdelse af maskiner typisk ikke har høj prioritet her. Dog har vi en forventning om, at brugen af syntetiske olier på længere sigt også vil stige i disse lande,” siger Christoffer Hansen.