skip to main content
SwedishNorwegianFinnishDanish

Analyserar oljan åt dig

januari 7, 2016

Shell LubeMatch och Shell LubeAnalyst är användbara verktyg som hjälper dig att hitta rätt smörjmedel och att analysera tillståndet hos din olja. Läs hur det fungerar här.

Univar är makrodistributör av Shells smörjmedel i de nordiska länderna och har ett nära samarbete med det globala oljebolaget. I samarbete med Shell erbjuder Univar bland annat LubeMatch och LubeAnalyst.

– Dessa produkter är viktiga verktyg för både privatkunder och företagskunder. Med dem går det att ta reda på vilken smörjolja man bör välja till sina fordon, och med LubeAnalyst kan man analysera både oljans och motorns tillstånd, säger Christoffer Hansen, technical manager från Univar.

Om man går in på webbplatsen lubematch.shell.com kan man ange sitt land och sitt fordons registreringsnummer. Som svar anges rekommenderad olja, hur ofta den ska bytas och hur mycket olja som behövs.

– Det här är ett användbart verktyg för den som äger en bil, buss, lastbil, traktor eller nästan vad som helst som rullar på hjul. Och det är viktigt både att använda rätt motorolja, och att ha rätt mängd olja i motorn, säger Hansen.

Shell LubeAnalyst är ett analysverktyg, som främst är avsett för att företagskunder ska kunna skicka in oljeprover för laboratorieanalys.

– Detta kan vara oerhört viktigt. Genom att analysera oljan kan vi tidigt se om något är fel, och i bästa fall förhindra ett kostsamt haveri eller liknande. Och om det visar sig att oljan är i tillfredsställande skick kan innebära att man inte behöver byta olja så tidigt som det var planerat, vilket sparar pengar.

Shell LubeAnalyst kan användas för att undersöka oljan i bland annat:
-Motorer
-Växlar
-Axlar
-Hydraulsystem
-Gasmotorer
-Kompressorer
-Turbiner
-Värmesystem,
-Transformatorer
-Kylsystem
-och mycket annat inom industri, marinteknik och luftfart.

Så vilka är fördelarna?
-Minskar stilleståndstid och produktionsbortfall
-Avslöjar eventuella problem tidigt
-Ger underlag för att planera underhåll
-Sparar pengar
-Minskar reparationskostnader
-Optimerar underhållsintervall
-Säkerställer att oljan alltid är i gott tillstånd
-Ökar utrustningens livslängd

Kontakta Univar för att få mer information om dina möjligheter att använda LubeAnalyst. Kontakta Nordic Technical Helpdesk på nordic.technicalhelpdesk@univareurope.com