skip to main content
SwedishNorwegianFinnishDanish

500 000 liter smörjmedel till Hurtigruten

september 9, 2015

Univar förnyade nyligen avtalet om leverans av marina produkter till Hurtigruten. Enligt avtalet ska Univar leverera över 500 000 liter smörjmedel per år till de elva fartyg som seglar upp och ner längs den norska kusten – och nu även till Antarktis.

Univar, som är huvuddistributör för Shells smörjmedel i Norden, har levererat Shells marina produkter till Hurtigruten sedan 2011. Nyligen förnyades avtalet.

– Det är viktigt att alla fartyg på Hurtigruten fungerar utan problem, och i det spelar bra smörjmedel en nyckelroll. Vi levererar cirka 500 000 liter smörjmedel per år till Hurtigruten. Huvudprodukten är motoroljan Shell Gadinia AL40, men vi levererar också en rad andra smörjmedel, säger Børge Eivind Skagen från Univar.

Hurtigruten AS är det ursprungliga kustrederiet – bildat 1893. Idag driver det en flotta på 13 fartyg. Rederiet transporterar varor, lokala passagerare och turister till 34 hamnar längs den spektakulära norska kusten mellan Bergen och Kirkenes – varje dag året runt. Kustleden mellan Bergen och Kirkenes är 2400 km lång. Att resa den sträckan med Hurtigruten tar fem dagar. Hurtigrutens forskningsfartyg MS Fram seglar i Antarktis och i farvattnen kring Spetsbergen och Grönland. Hösten 2016 kommer även MS Midnatsol att segla till Antarktis.

För fartygen ska fungera problemfritt krävs bra smörjmedel, och Hurtigrutens personal är nöjd med sitt samarbete med Univar.

– Smörjmedel av högsta kvalitet är avgörande för oss, och därför ville vi förlänga avtalet med Univar, säger Erik Larsson, inköpschef vid Hurtigruten.

PS: Visste du att Hurtigruten har börjat segla till Antarktis? Se detta intressanta videoklipp: